Poptávejte s profesionály

Již více jak 540.000 poptávajících se spojilo s dodavateli díky B2Bpoptavka.CZ

Seznam Poptávek 1000+ Obchodních příležitostí

company logo
23.06.2017

Filtrační rohože

Česká republika 22.07.2017 Větší hodnota
Francouzská společnost z oboru ochrany přírody a nakládání s odpady hledá dodavatele filtračních rohoží, které budou zabudovány do systémů n ...
company logo
23.06.2017

LB přítok Pstruhovce, úprava A Hříběcí, odstranění nánosů

Královéhradecký 10.07.2017 Vysoká hodnota
Jedná se o provedení opravy opevnění koryta toku (oprava dnového a břehového opevnění) a zprůchodnění koryta (odstranění překážek z toku, od ...
company logo
23.06.2017

MS Office multilicence 187ks

Královéhradecký 30.06.2017 Vysoká hodnota
Předmětem je dodávka multilicence na produkty firmy Microsoft: 177ks „Office Std 2016 Device Lic“ a 10 ks – „Office Pro+ 2016 Device Lic“. P ...
company logo
23.06.2017

Opravy svážnic a lesních cest na polesí Komorní Hrádek, Olešovice a Sedlčany

Středočeský 10.07.2017 Vysoká hodnota
Jedná se o opravy svážnic a lesních cest. Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot: Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou pří ...
company logo
23.06.2017

Sklizeň obilnin a kukuřice, doprava do místa uskladnění

Jihomoravský 30.06.2017 Vysoká hodnota
Jedná se o sklizeň pšenice, ječmene, ovsa a kukuřice sklízecí mlátičkou, doprava do místa uskladnění. Pro bližší informace kontaktujte přímo ...
company logo
23.06.2017

Strhanec – posouzení současného stavu toku, objektů z pohledu správy toku

Olomoucký 12.07.2017 Větší hodnota
Jedná se o provedení a zpracování dokumentace skutečného stavu vodního toku Strhanec, jejíž podstatou je podrobné zaměření a podrobné zmapov ...
company logo
23.06.2017

Tištinka, Uhřice, ř. km 7,060 - 8,100, odtěžení nánosu, oprava opevnění a opěrných zdí

Zlínský 11.07.2017 Vysoká hodnota
Předmětem je zhotovení stavby „Tištinka, Uhřice, ř. km 7,060 – 8,100, odtěžení nánosu, oprava opevnění a opěrných zdí“, jedná se zejména o o ...
company logo
23.06.2017

VD Josefův Důl, oprava šachty bezpečnostního přelivu

Liberecký 12.07.2017 Vysoká hodnota
Předmětem plnění je realizace akce "VD Josefův Důl, oprava šachty bezpečnostního přelivu". Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávajíc ...
company logo
23.06.2017

VD Luhačovice – výměna drénu v údolní nivě mezi šachtami Š4, Š3, Š2

Zlínský 11.07.2017 Vysoká hodnota
Jedná se o odstranění nefunkčních úseků drénu a jejich výměna za plastové o větším profilu. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávají ...
company logo
23.06.2017

VDNM Dolní zdrž, doplnění nivelačních značek na hráze

Jihomoravský 11.07.2017 Větší hodnota
Jedná se o zhotovení stavby spočívající zejména ve vyhotovení nivelačních značek a výškové zaměření nově zbudovaných bodů. Pro bližší inform ...

Hledáte dodavatele?

Vložte vaši poptávku a oslovte je pomocí nejlépe hodnoceného poptávkového portálu!
Vložit poptávku
540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 776 429 635

Volejte: +420 776 429 635