Obchodní služby - Konzultanti

>

Seznam Poptávek 1000+ Obchodních příležitostí

company logo
23.06.2017

Sklizeň obilnin a kukuřice, doprava do místa uskladnění

Jihomoravský 30.06.2017 Vysoká hodnota
Jedná se o sklizeň pšenice, ječmene, ovsa a kukuřice sklízecí mlátičkou, doprava do místa uskladnění. Pro bližší informace kontaktujte přímo ...
company logo
23.06.2017

Strhanec – posouzení současného stavu toku, objektů z pohledu správy toku

Olomoucký 12.07.2017 Větší hodnota
Jedná se o provedení a zpracování dokumentace skutečného stavu vodního toku Strhanec, jejíž podstatou je podrobné zaměření a podrobné zmapov ...
company logo
23.06.2017

VD Nové Mlýny - geodetické zaměření hrází

Jihomoravský 11.07.2017 Větší hodnota
Geodetické zaměření bude obsahovat tyto výstupy: Účelovou mapu se zákresem všech příslušných objektů vč. profilů. Příčné řezy pro každou hrá ...
company logo
23.06.2017

Zhotovení technicko-ekonomické studie proveditelnosti Brno - prádelna

Jihomoravský 31.07.2017 Větší hodnota
Předmětem je provedení díla spočívající ve zhotovení technicko-ekonomické studie k realizaci akce s názvem " Brno - Rekonstrukce prádelny " ...
company logo
22.06.2017

Prelatura, Horní 155, Český Krumlov - geodetické zaměření budovy, zaměření stávajícího stavu objektu a vyhotovení dokumentace současného stavu objektu

Jihočeský 12.07.2017 Větší hodnota
Předmětem je vypracování geodetického zaměření objektu, zaměření stávajícího stavu objektu a vyhotovení dokumentace současného stavu objektu ...
company logo
22.06.2017

Prelatura, Horní 155, Český Krumlov - geodetické zaměření budovy, zaměření stávajícího stavu objektu a vyhotovení dokumentace současného stavu objektu

Jihočeský 12.07.2017 Větší hodnota
Předmětem je vypracování geodetického zaměření objektu, zaměření stávajícího stavu objektu a vyhotovení dokumentace současného stavu objektu ...
company logo
22.06.2017

Výkon funkce koordinátora BOZP investora při realizaci investiční akce: Poskytování energetických služeb metodou EPC při rekonstrukci energetického hospodářství v příspěvkové organizaci Nemocnice Břeclav

Jihomoravský 14.07.2017 Střední hodnota
Jedná se o výkon funkce koordinátora BOZP investora na investiční akci realizace energeticky úsporných opatření se smluvně garantovanou úspo ...
company logo
22.06.2017

Stavební úpravy a přístavba depozitáře v Hodoníně

Jihomoravský 03.07.2017 Větší hodnota
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy včetně případné přístavby a nástavby budovy č. p. 461/15 v k. ú. Hodonín, k ...

Hledáte dodavatele?

Vložte vaši poptávku a oslovte je pomocí nejlépe hodnoceného poptávkového portálu!
Vložit poptávku
540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 776 429 635

Volejte: +420 776 429 635