Systém pro měření a vyhodnocování vibračních měření

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro měření a vyhodnocování vibračních měření v budované experimentální laboratoři dynamiky (dále též „Zařízení“). Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách rozdělena na části takto: 1. Dodávka analyzátorů 2. Dodávka snímačů 3. Dodávka software (1 licence) Technické podmínky Zařízení uvedené v zadávací dokumentaci jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jen na některé části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Dodavatel podává samostatnou nabídku v samostatné obálce do každé části veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí pro část 1 celkem bez DPH: 2.300.000,- Kč; Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí pro část 2 celkem bez DPH: 1.000.000,- Kč; Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí pro část 3 celkem bez DPH: 500.000,- Kč; Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která bude jako celek uveřejněna na profilu zadavatele k předmětné veřejné zakázce, ode dne zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: 451541
Zadávací řízení: OPEN
Zadavatel-název/jméno: Západočeská univerzita v Plzni
IČ zadavatele: 49777513
Datum zveřejnění: 14-11-2013
Země: Česká republika
CPV: 38434400-0

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 773 483 028

Volejte: +420 773 483 028