VD Rozkoš, rekonstrukce měrného profilu

Královéhradecký 05.09.2017 vetsi

Popis poptávky

Osazení měrného Parshallova žlabu typ P2 do stávající šachty. Dále bude provedena výměna nátokového potrubí s vybudováním nového vtokového čela, opevněna výtoková část kamennou dlažbou do betonu a osazen poklop z nerezavějící oceli. Na stávajícím měrném objektu budou odstraněny betonové krycí panely, ubourána nadezdívka z cihel, ubourána výtoková stěna šachty s šesti měrnými trubkami, odstraněno stávající potrubí DN 400 a zbourán vtokový portál na nátoku do potrubí. Armatura Parshallova žlabu bude osazena do betonového základového žlabu vybetonovaného do stávající betonové šachty. Konstrukce tohoto žlabu bude založena a kotvena ke dnu šachty na kótě 264,48 m n. m. Na dno se vybetonuje deska tl. 100 mm, která bude kotvena ke stávající šachtě pomocí ocelových trnů o 12 mm délky 170 mm. Deska bude vyztužena kari sítí o 8 mm 100×100 mm o půdorysných rozměrech 1,75×1,07 m. Dále budou vybetonovány stěny žlabu s šířkou přibližně 0,32 m (dle skutečných rozměrů šachty), které budou vyztužené dvěma řadami kari sítě o 8 mm 100×100 mm. Výztuž stěn bude osazena při betonáži desky tak, aby se křížila s její výztuží. Dále bude provedena instalace měrného žlabu. Prefabrikát Parshallova žlabu (typ P2) bude uložen do betonové zálivky. Jeho šířka je 354 mm a délka je 775 mm. Měrná šachta bude osazena nerezovým poklopem (pojezdový plech s vyjímatelným poklopem) o rozměrech 1,4×1,95 m. Pojezdový plech je vyztužen v podélném směru širokou pásovou ocelí 50×5 mm a v příčném směru svařeným profilem ´´T´´ 50×5 mm. Po obvodu je navařen ocelový ´´L´´ profil 50×50×5 mm, který je kotven ke stávající betonové stěně šachty. Dále je k tomuto profilu přivařen svařenec s žebry z plechu tl. 3 mm. Mezi zhlavím betonové stěny a ocelovou konstrukcí jsou umístěny dvě vrstvy nepískované lepenky. Vyjímatelný poklop má rozměry 0,635×0,485 mm a jsou v něm umístěny čtyři kruhové otvory o 30 mm pro možnost manipulace. Poklop a pojezdový plech byl navržen na zatížení stanovené investorem zakázky, a to: - osamělé břemeno uprostřed rozpětí 10 kN, - rovnoměrné zatížení na plochu 10 kN. Dále bude provedeno opevnění výtokové části (dno, břehy 0,3 m nad úroveň dna) kamennou dlažbou do betonu. Jako dlažba bude použit pískovcový kámen min. 250×200×200 mm, který bude kladen na betonovou vrstvu tl. 200 mm. Opevnění je navrženo o délce 3,1 m od výtokového čela měrné šachty, tj. až po napojení na recipient. Stávající potrubí DN 400 bude nahrazeno novým potrubím z korugovaného PP DN 400 SN 10 na štěrkopískové lože tl. 100 mm. Potrubí o délce 5,3 m je navrženo ve sklonu 0,5 %. Obsyp potrubí bude proveden z nesoudržného materiálu s výškou krytí potrubí 200 mm. Nad ním následuje hutněný zásyp s ohumusováním a zatravněním do původní úrovně terénu na kótě 265,55 m n. m. Vtokové čelo bude provedeno jako kamenné zdivo z pískovce s betonovou zálivkou vyztuženou kari sítí o 8 mm 100×100 mm. Čelo zídky bude provedeno ve sklonu 10:1. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 773 483 028

Volejte: +420 773 483 028