„ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU

Zlínský mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Zonou, IČO: 72321041, ČKAIT – 1301528 pro každou základní školu samostatně. Stručný popis: 1. ZŠ Oskol - Jedná se o změnu dokončené stavby, stavební úpravy umožní bezbariérové užívání objektu. 2. ZŠ Slovan - Jedná se o stávající objekt, v jehož části budou provedeny drobné stavební úpravy dvou odborných učeben a jejich příprava pro instalaci vybavení a počítačové sítě. 3. ZŠ u Sýpek - Jedná se o novostavbu jednopodlažního objektu pro výuku, stavebně upraveného pro bezbariérové užívání. V objektu bude odborná učebna se skleníkem a zázemím. Stavba bude provedena na místě stávajícího objektu skladu a skleníku. Tyto objekty budou v rámci prací veřejné zakázky odstraněny. 4. ZŠ Zachar - Jedná se o stávající objekt, v jehož části budou provedeny drobné stavební úpravy dvou odborných učeben, laboratoře a kabinetu a jejich příprava pro instalaci vybavení a počítačové sítě. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-008150
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Město Kroměříž
IČ zadavatele: 00287351
Datum zveřejnění: 14.03.2019
Země: Česká republika
CPV: 45000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595