Administrativa - Asociace

>

Seznam Poptávek 1000+ Obchodních příležitostí

company logo
17.08.2020

TDS vč. BOZP na akci Celková obnova objektu lampovny v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích

Středočeský 31.08.2020 Vysoká hodnota
Zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a zajištění řádného výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při pří ...
company logo
14.08.2020

Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním díla – Oprava chodníku – ul. Čsl. armády, Za Chlumem, Bílina

Česká republika 25.08.2020 Střední hodnota
Předmětem je zajištění služeb TDS (Technický dozor stavebníka) na stavbě „Oprava chodníku – ul. Čsl. armády, Za Chlumem, Bílina“. Pro bližší ...
company logo
14.08.2020

Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním díla – Oprava chodníku – za MŠ Za Chlumem, Bílina

Česká republika 02.09.2020 Střední hodnota
Předmětem je zajištění služeb TDS (Technický dozor stavebníka) na stavbě „Oprava chodníku – za MŠ Za Chlumem, Bílina“. Pro bližší informace ...
company logo
13.08.2020

Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním díla – Oprava chodníku – za DDM, Havířská, Bílina

Česká republika 25.08.2020 Střední hodnota
Předmětem je zajištění služeb TDS (Technický dozor stavebníka) na stavbě „Oprava chodní-ku – za DDM, Havířská, Bílina“. Pro bližší informace ...
company logo
04.08.2020

Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním díla - Demolice zemědělské stavby, B. Němcové, Bílina

Česká republika 14.08.2020 Větší hodnota
Předmětem je demolice zemědělské stavby bez čísla popisného, ke které náleží čtyři skleníky a betonová podsada již demontovaného skleníku. D ...
company logo
31.07.2020

Zpracování PD - Hasičské sportovní hřiště ul. Pavlíkova

Moravskoslezský 17.08.2020 Větší hodnota
Předmětem je zpracování studie, projektové dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na novostavbu has ...
company logo
29.07.2020

Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku“

Liberecký 31.07.2020 Větší hodnota
Předmětem je zajištění funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ...
company logo
29.07.2020

Výkon činnosti TDS při provádění stavby „Domov pro seniory Hustopeče“

Jihomoravský 11.08.2020 Větší hodnota
Předmětem je výkon činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě „Zhotovení stavby – Domov pro seniory Hustopeče“. Pro bližší informace k ...

Hledáte dodavatele?

Vložte vaši poptávku a oslovte je pomocí nejlépe hodnoceného poptávkového portálu!
Vložit poptávku
540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595