Administrativa - Asociace

>

Seznam Poptávek 1000+ Obchodních příležitostí

company logo
22.04.2020

Rekonstrukce topení vč. kotelny – DM Velké Poříčí – TDS a BOZP

Královéhradecký 29.04.2020 Větší hodnota
Předmětem je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a po ...
company logo
22.04.2020

Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Modernizace a rekonstrukce pavilónu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

Moravskoslezský 06.05.2020 Větší hodnota
Předmětem je výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontak ...
company logo
22.04.2020

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 - nástavba budovy

Vysočina 07.05.2020 Větší hodnota
Předmětem je vypracování projektové dokumentace stavby "Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 - nástavba budovy", v rozsahu standardu p ...
company logo
21.04.2020

Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním díla - Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Za Chlumem, Bílina

Česká republika 05.05.2020 Střední hodnota
Předmětem je zajištění služeb TDS (Technický dozor stavebníka) na stavbě „Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Za Chlumem, Bílina“. Pro bližší in ...
company logo
20.04.2020

Vedení projektu podpořeného z OŽP a TDI

Středočeský 27.04.2020 Větší hodnota
Předmětem je nabídka na vedení projektu z OPŽP a provedení technického dozoru investora pro projekt „ Revitalizace zeleně v cestmistrovství ...
company logo
17.04.2020

II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchvat Zápy - AD

Středočeský 23.04.2020 Větší hodnota
Předmětem je výkon autorského dozoru (AD) a technická pomoc Objednateli na akci: „II/101 Brandýs nad Labem, přeložka - etapa I. - část obchv ...
company logo
16.04.2020

Výkon technického dozoru stavebníka - Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic

Česká republika 27.04.2020 Větší hodnota
Předmětem je zajištění osoby technického dozoru stavebníka u projektu "Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic". P ...
company logo
14.04.2020

Labská cyklostezka, úsek ČOV - cukrovar, TDS, BOZP

Středočeský 20.04.2020 Větší hodnota
Předmětem je výkon občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě Labská cyklostezka, úsek Kostelec nad Labem – Mělní ...
company logo
14.04.2020

TDS a výkon KBOZP pro opravu mostu v k. ú. Přívozec

Plzeňský 22.04.2020 Větší hodnota
Zajištění technického dozoru stavebníka ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 183/2006Sb., (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb., (v ...
company logo
09.04.2020

Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce šaten a dodávka mobiliáře

Moravskoslezský 22.04.2020 Větší hodnota
Předmětem je výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontak ...

Hledáte dodavatele?

Vložte vaši poptávku a oslovte je pomocí nejlépe hodnoceného poptávkového portálu!
Vložit poptávku
540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595