Azylový dům Olomouc - oprava sociálního zařízení

Olomoucký 22.10.2021 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je rekonstrukce sociálního zařízení, přičemž se jedná se o rekonstrukci stávajících sprchových koutů v místnostech sociálních zařízení v objektu Azylového domu v Olomouci. Jedná se o místnosti č. 27 v 1.NP a č. 7 ve 2.NP objektu AD. V současné době jsou sprchy řešeny v obou místnostech společně jako jeden celek, se čtyřmi výtoky, po opravě budou jednotlivé sprchy stavebně mezi sebou odděleny. Jeden ze sprchových koutů v 1.NP bude řešen dle vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (rozměry, vybavení). Ke změnám dojde také ve vybavení jednotlivých sprchových boxů zařizovacími předměty. Součástí zadání je požadavek na vysokou uživatelskou odolnost všech navržených konstrukcí, povrchů a armatur. Podrobnosti viz PD. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595