Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana

Česká republika mala

Popis poptávky

Realizace stavby spočívající ve vybudování liniového protipovodňového opatření na Q20. V rámci akce dojde k rekonstrukci dvou jezů, která bude spočívat v jejich odstranění a vyrovnání nivelety dna toku. Ve dně bude modelována kyneta šířky cca 1 m pro koncentraci nízkých průtoků. Břehy budou stabilizovány těžkou kamennou rovnaninou. Dále dojde ke zbudování liniových betonových protipovodňových zdí, které budou částečně založeny na vrtaných pilotách. Šířka nadzemních částí zdí bude 0,3m, celková délka zdí bude cca 400m. V místech prostupů zdmi bude realizováno mobilní hrazení v celkové délce 14m. Součástí stavby bude i kácení porostů. Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-006773
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Povodí Labe, státní podnik
IČ zadavatele: 70890005
Datum zveřejnění: 23.02.2021
Země: Česká republika
CPV: 45246400

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595