Chlazení kanceláří na OI Praha - 2

Česká republika mala

Popis poptávky

• Dodávka a montáž klimatizace podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1. Jedná se o kanceláře v 2. NP a 3. NP, budovy ČMI OI Praha, Radiová 3, 102 00 Praha 10. • Zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. • Provedení veškerých zkoušek a předání dokladů, nezbytných pro užívání díla (revize, prohlášení o shodě, atesty apod.) a další činnosti vymezené ve výkazu výměr a soupisu prací a dodávek. • Montáž a instalace zařízení, zaškolení obsluhy. • Provádění servisní činnosti na instalovaných zařízeních po dobu 5 let.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-038140
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Český metrologický institut
IČ zadavatele: 00177016
Datum zveřejnění: 21.10.2021
Země: Česká republika
CPV: 42510000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595