ČOV ČB - modernizace technologie - zpracování PD; 2019

Jihočeský mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr (detailní položky) a oceněného soupisu prací, zajištění inženýrské činnosti (projednání s vodoprávním úřadem) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ČOV ČB – modernizace technologie“. Součástí bude zajištění vstupních podkladů. Projektant zajistí nebo zpracuje Plán BOZP pro přípravu. Součástí zakázky bude spolupráce se zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení na vlastního zhotovitele stavby. Zhotovitel PD poskytne součinnost při tvorbě zadávací dokumentace a posuzování a hodnocení nabídek. Zhotovitel zpracuje odpovědi na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace pro provedení stavby, a to vždy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace postoupena.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-042434
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Statutární město České Budějovice
IČ zadavatele: 00244732
Datum zveřejnění: 02.12.2019
Země: Česká republika
CPV: 71322000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595