Dendrometrické měření na plochách ICP Forests

Česká republika 15.07.2024 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je změření dendrometrických veličin stromů na plochách systematického monitoringu ICP Forests. Součástí zakázky jsou následující práce: Vytýčení ploch pro měření (u nestabilizovaných ploch nebo u stabilizovaných ploch s více etážemi); Zjištění charakteristik měřených stromů (druh dřeviny, sociální postavení, příslušnost k etáži); Měření výčetních tlouštěk (d1,3) pomocí elektronické průměrky; Měření výšky stromu a nasazení koruny výškoměrem; Zjištění poškození / anomálií kmene a koruny měřených stromů; Zjištění dalších parametrů plochy (odhad zápoje, sklon plochy, orientace ke světovým stranám, popis zmlazení); Záznam a evidence změřených veličin a parametrů ve formátu MS Excel; Podrobný rozsah prací je uvedený v Příloze č. 2. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595