Depozitář SVK Ústí n. L. - Evropská knihovna, TDS

Ústecký 13.03.2019 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je výkon činnosti TDS po dobu realizace akce v rozsahu přílohy (povinnosti TDS), a to od předání staveniště do doby převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků a zajištění kolaudačního souhlasu od příslušného stavebního úřadu. Jedná se o výkon TDS v režimu denní dozor; tj. s požadovanou přítomností TDS na stavbě každý den, kdy budou prováděny na stavbě práce. Předmětem díla je výstavba nového objektu depozitáře pro potřeby SVK Ústí nad Labem. Stavebně se jedná o budovu obdélníkového půdorysu o jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích, navrženou jako monolitický skelet založený na pilotách. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595