Dodávka 2 ks identických průmyslových robotů

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks identických průmyslových robotů (dále také jen „zboží“ nebo „robotů“); přesná specifikace robotů je uvedena v Příloze č. 6 - Vymezení předmětu veřejné zakázky. Součástí plnění není zprovoznění (implementace) robotů; roboti budou později zadavatelem zakomponováni do jím zamýšlené výrobní linky - jeho vlastními silami a mimo tuto zakázku. Použití robotů bude zadavatel řešit v souladu s doporučením dodavatele a v rámci jejich technických možností; součástí plnění jsou proto i následné konzultace s dodavatelem týkající se možného uplatnění robotů. Dodavatel se zavazuje poskytnout zadavateli nutná školení a nástroje pro programování robotů, simulace programů a vision procesů. Rozsah školení programování v objemu 32 hodin, vision procesů 24 hodin a simulace 24 hodin. Dodavatel bude povinen v rámci plnění předat zadavateli všechno know how (ať už v rámci školení, či v dokumentech, provedením certifikace či jinak) potřebné k tomu, aby byly splněny všechny požadavky výrobce robotů nezbytné k tomu, aby zadavatel mohl v budoucnu v plném rozsahu uplatnit svá práva ze záruky (zejm. právo na záruční opravy). Další podrobnosti plnění jsou uvedeny v Příloze č. 4 - Návrh kupní smlouvy.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-042742
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: PROZAX, s.r.o.
IČ zadavatele: 63469243
Datum zveřejnění: 04.12.2020
Země: Česká republika
CPV: 42997300

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595