Dodávka dendrometrických přístrojů

Praha 28.07.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je pořízení 40 ks výškoměru a 2 ks digitální průměrky pro výuku měření výšek stromů a pro praktické měření výšek stromů vč. veškerých součástí, příslušenství a dokladů (zejména technický list a záruční list) nezbytných pro jejich řádné užívání. Předmětem plnění je rovněž doprava zařízení na místo plnění a seznámení zadavatele s jejich základními funkcionalitami při předání a převzetí. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 2 této výzvy – Technická specifikace. Zadavatel požaduje kompletní dodání všech částí předmětu plnění, zadavatel neakceptuje částečné plnění předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení jako přílohu č. 1 závazného návrhu kupní smlouvy v nabídce předložil konkrétní technické specifikace jím nabízeného výškoměru a digitální průměrky a jejich případného příslušenství (technické listy, prohlášení o shodě a další relevantní dokumenty). Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595