Hlavní náměstí 28 - oprava střešních světlíků

Moravskoslezský 12.09.2019 vetsi

Popis poptávky

Stávající světlíky jsou ze stavebně technického hlediska nevyhovující. Stávající oplechování a klempířské prvky vykazují známky mechanického poškození a koroze. Jsou v nich uvolněny spojovací prostředky, kterými zatéká do prostor pod světlíky. Zatékání se projevuje rovněž v místech zasklení. Zasklení světlíků je provedeno z drátkoskla, to je uvolněné od nosných ocelových „T“ profilů, ze kterých je uvolněn zasklívací tmel. Oplechování světlíků je z pozinkovaného ocelového plechu. Střešní krytina pod světlíky je provedena jako falcovaná střešní krytina z ocelových pozinkovaných plechů na pultové střeše. Vhodnost použití této krytiny na pultové střeše s poměrně nízkým sklonem je v rozporu s požadavky na minimální sklon plechové krytiny, nicméně dle uživatelů objektu přes tuto konstrukci gravitační voda nezatéká. Objednatel požaduje rekonstruovat i jednu z šachet pod světlíkem na POZICI P2 , která je průběžná přes všechna podlaží a slouží k odvětrání koupelen z jednotlivých bytů v bytovém domě. Dle investora a uživatelů bytů je povrch šachty z malby na štukové omítce, stávající štuková omítka je nesoudržná a opadává včetně stávajících maleb. V době, kdy probíhalo zaměření stávajícího stavu, nebyla šachta přístupná a projektant pracuje s informacemi, které poskytl investor. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595