Holický les – následná údržba po dobu 24 měsíců

Olomoucký 27.03.2018 velka

Popis poptávky

Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro oprávněného údržbu vegetačních ploch, které vznikly v rámci akce „Založení krajinného prvku Holický les“ na pozemku parc. č. 1729/1 v k. ú. Holice u Olomouce ve vlastnictví oprávněného, v rozsahu uvedeném v čl. III. odst. 3.3. Uvedená akce byla spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Následná údržba této akce je nutná z hlediska udržitelnosti projektu. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 773 483 028

Volejte: +420 773 483 028