I/33 Jaroměř - obchvat - záchranný archeologický výzkum

Česká republika mala

Popis poptávky

Záchranný archeologický výzkum na trase budoucího obchvatu města Jaroměř (silnice I/33), který zahrnuje terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání, zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě, zpracování a předání nálezové zprávy v českém jazyce o provedení záchranného archeologického výzkumu. Nálezová zpráva bude splňovat náležitosti stanovené příslušným předpisem Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-035723
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ zadavatele: 65993390
Datum zveřejnění: 15.10.2020
Země: Česká republika
CPV: 71351914

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595