II/101 Rudná-Drahelčice

Středočeský 23.09.2019 velka

Popis poptávky

Předmětem je odfrézování živičného krytu do tl. 8cm, sanace lokálních rozpadů v tl.35cm (obsahující zaříznutí, odtěžení, odvoz na skládku, skládkovné, zhutnění pláně, geotextilie, 15cm ŠD, KZC 12cm, ACp 22 – 8cm), seříznutí krajnic s odvozem na skládku a skládkovným, následné dosypání krajnic recyklátem, kompletní oprava sil. propustku DN 500, dobetonování čela propustku, rektifikace kanalizačních vpustí, kanalizačních šachet a šoupat, pokládka ložné vrstvy modifikované ACL 16+ v tl.50mm se spojovacím postřikem a pokládka obrusné vrstvy se sníženou hlučností BBTM 8 NH v tl. do 30mm, rovněž se spojovacím postřikem. Provedení vodorovného značení -vodící proužky v plastu. Oprava bude realizována dle schváleného DIO, jehož projednání je součástí zakázky. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595