III/10158 Dřísy centrum

Středočeský 24.09.2019 velka

Popis poptávky

Předmětem je oprava silnice č. III/10158 o výměře 8700 m2 (délka úseku 1380 bm, prům. šířka 6,3m). Technologie opravy spočívá v seřezání krajnice, frézování poškozených vrstev, výšková úprava kanalizačních vpustí a vodovodních uzávěrů, strojní čištění vozovky, spojovací postřik, vyrovnávací vrstva ACL, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO 11, zálivka spár, VDZ. Před zahájením prací bude navrženo a projednáno DIO a zajištěno ohlášení stavby. Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595