III/1907 - od x I/22 - Mrákov - oprava

Plzeňský 22.10.2020 velka

Popis poptávky

Předmětem je oprava povrchu části stávající silnice III/1907 v úseku od křižovatky se silnicí I/22 po začátek obce Mrákov. Celková délka opravy je cca 2395 m. Celá stavba je umístěna v extravilánu. V rámci stavby bude provedena oprava povrchu (obrusné vrstvy) a vyrovnávky ložné vrstvy, dosypání nezpevněných krajnic, obnova VDZ. Oprava bude provedena v kombinaci částečné a úplné uzavírky. Odfrézovaný materiál bude zhotovitelem použit pro dosypání krajnic. V trase je železniční podjezd výšky 3,3 m, v úseku cca 15 m před a 15 m za mostem zůstane niveleta vozovky stávající. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595