Konzultační služby při výběru poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku Středočeského kraje

Středočeský 23.10.2018 velka

Popis poptávky

Předmětem je důkladná prověrka objektů v majetku Středočeského kraje uvedených v příloze č. 3 této výzvy k podání nabídek s cílem identifikovat potenciál pro realizaci projektu energetických úspor s využitím energetických služeb s garantovaným výsledkem metodou EPC s využitím dotací Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), zpracovat zadávací dokumentaci pro výběr poskytovatele energetických služeb metodou EPC, spolupracovat s Odborem krajského investora Krajského úřadu Středočeského kraje při výběru poskytovatele služeb metodou EPC. Dále je předmětem veřejné zakázky zpracování a registrace žádosti o dotaci do výzvy č. 100 OPŽP, úprava žádosti o dotaci v OPŽP, výzva č. 100 na základě vysoutěžených údajů, administrace projektu ve fázi realizace projektu až do ukončení realizace projektu a jeho finančního vypořádání včetně administrace projektu ve fázi udržitelnosti. Pro účely této veřejné zakázky je metoda EPC chápána jako komplexní služba, v rámci které její poskytovatel samostatně nebo v těsné spolupráci s odbornými zaměstnanci zadavatele navrhne a zrealizuje energeticky úsporná opatření. Náklady na realizaci opatření budou následně spláceny z dosažených úspor, které poskytovatel (dodavatel energeticky úsporných opatření) smluvně garantuje. Rozsah požadovaných činností je uveden v příloze č. 4 této výzvy k podání nabídek. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595