LF HK - Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren r. 2019 - tonery

Královéhradecký 31.01.2019 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je dodávka tonerů do tiskáren zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje dodání nových, originálních tonerů, řádně zabalených, ve standardní kvalitě, jakosti a provedení. Předmětem plnění je i doprava do sídla zadavatele. Podmínky dodávky jsou stanoveny v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Cílem výběrového řízení je uzavřít mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem (dle § 5 ZZVZ) rámcovou dohodu dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Na základě této rámcové dohody se budou postupně dle potřeb zadavatele uzavírat dílčí smlouvy (objednávky), a to do konce platnosti rámcové dohody tj. do 31.12.2019. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595