Lhotský potok Lhoty u Trutnova

Česká republika 16.09.2019 vetsi

Popis poptávky

Stavební práce – odstranění nánosů ze dna koryta. Nánosy jsou usazeny v skoro celé trase koryta velmi nesouvisle. Střídají se úseky bez nánosů s úseky kde nános je. Na některých místech se na nánosu již uchytil travní pokryv a vzniká drn. K čištění bude možno využít mini pásové rýpadlo s celkovou šířkou do 100 cm , hloubkovým dosahem cca 240 cm , které bude moct pojíždět korytem. Do koryta toku bude muset být usazeno pomocí jeřábu ( hmotnost mini rýpadla je cca 2 t.). Rýpadlo může pojíždět korytem a to od mostku k mostku. Odstraněním dřevin z průtočného profilu , myslí se jen z plochy , kde je břeh opevněn dlažbou. Kmeny stromů budou rozděleny na metrové kusy a odkoupí je zhotovitel stavby. Větve a keře budou štěpkovány. Štěpka bude odvezena na určenou depónii. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595