Lokální biokoridor LBK 8, k. ú. Nedachlebice a k. ú. Březolupy

Zlínský mala

Popis poptávky

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je realizace lokálního biokoridoru LBK8 v k.ú. Nedachlebice a k.ú. Březolupy, jako kompenzační výsadbu za kácení při probíhající realizaci stavby „Hlavní polní cesty CP1, CP2 a CP8, vč. příkopu OP3 v k.ú. Nedachlebice“, která je částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nedachlebice. Předmět plnění je včetně tříleté následné péče o zeleň. Návrh opatření vychází ze skutečného stavu území a především z existence a charakteru stávající dřevinné vegetace. Záměr je členěn na dva stavební objekty (SO.1 a SO.1) dle katastrálních území. Hranice k. ú. prochází členitě v podélném směru biokoridorem. Dle charakteru stávající dřevinné vegetace lze zájmové území rozčlenit na 3 segmenty.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-038832
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
IČ zadavatele: 01312774
Datum zveřejnění: 21.10.2021
Země: Česká republika
CPV: 77310000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595