Mobilní telefonie resortu MPSV 2021+

Česká republika mala

Popis poptávky

Zadáním veřejné zakázky bude naplněn záměr zadavatele, kterým je zajištění komplexních mobilních telekomunikačních služeb, a to za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu. Realizace formou resortního společného nákupu sleduje následující cíle: 1) splnění povinnosti dle usnesení vlády ČR ze dne 8. července 2019 č. 487 o Zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018 a o pravidlech Společného nákupu, 2) vyvarování se dělení zakázek pro obdobné plnění v rámci resortu; 3) vyvarování se duplicitních zadávacích řízení v rámci resortu (administrativní úspora), 4) agregace poptávky s cílem dosažení finančních úspor.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-035387
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
IČ zadavatele: 00551023
Datum zveřejnění: 12.10.2020
Země: Česká republika
CPV: 64210000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595