Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368, I., II. a III.etapa

Pardubický mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/366 v délce 6,892 km. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v šířkovém uspořádání min. 6m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy v intravilánu obce Křenov bude navržena modernizace (prostorové uspořádání) křižovatky silnic II/366, II/368 a III/3667, dále budou zřízeny dopravně-bezpečnostní prvky (ochranné a směrové ostrůvky, přechody pro chodce a místa pro přecházení). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-000610
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Pardubický kraj
IČ zadavatele: 70892822
Datum zveřejnění: 11.01.2021
Země: Česká republika
CPV: 45233140

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.



Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595