Monitoring cykloturistiky pomocí mobilních sčítačů

Olomoucký 17.05.2022 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je pořízení, instalace a zajištění ročního provozu mobilních sčítačů pro potřeby monitoringu cykloturistiky na vybraných úsecích cyklokomunikací v Olomouckém kraji, a to zejména pro účely plánování nových úseků cyklotras či vyhodnocení četnosti průjezdů na úsecích stávajících. Realizace projektu vyplývá z "Akčního plánu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji pro období 2021 - 2023". V rámci veřejné zakázky bude dodavatel zajišťovat pořízení a instalaci mobilních sčítačů a dále pak jejich roční provoz (po dobu 12 kalendářních měsíců od instalace). Mobilní sčítače instalované dodavatelem musí naplňovat technické specifikace. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595