Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. Předmětem plnění této veřejné zakázky je předpověď důsledků zatápění vydobytých prostor a předpoklad přetoku důlních vod na povrch v širším území kladenského revíru se zaměřením na jejich kvalitu, především na množství těžkých kovů v prostředí.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-029546
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
IČ zadavatele: 00007536
Datum zveřejnění: 23.08.2019
Země: Česká republika
CPV: 71242000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595