Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. akce 999118/2, II. etapa novostavba

Praha mala

Popis poptávky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba mostu přes silnici R4 v intravilánové části pražské městské části Zbraslav.Předmětný most spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se sjezdovou rampou komunikace R4, která na most přivádí vozidla z této komunikace. Přemosťovanou překážkou je čtyřproudová rychlostní komunikace R4. Komunikace je v této části své trasy vedena v zářezu. Pro přemostění rychlostní komunikace je navržena předpjatá konstrukce o světlosti otvoru 33,50 m a šířky 9,60 m. Konstrukce se skládá ze základových pasů založených na velkoprům. pilotách, dříků, spřažené mostovky, rovnoběžných křídel a přechodové desky. Povrch komunikace je proveden z asfaltového betonu ACO 11 (ABS).Příčný sklon horního povrchu mostovky je střechovitý 2,5 % s protispádem 4 % v místě chodníkové římsy a 6 % v místě krátké římsy. V podélném směru je mostovka v 0,5 % sklonu k OP 1.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-035423
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Technická správa komunikací hl. m. města Prahy, a.s.
IČ zadavatele: 03447286
Datum zveřejnění: 09.10.2019
Země: Česká republika
CPV: 45221111

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595