Nákup plně nízkopodlažních autobusů pro DPMO, a.s. pro roky 2021 - 2022

Olomoucký mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 kusů nových a nepoužitých plně nízkopodlažních autobusů, z toho 5 kusů v provedení sólo (autobus délky 11,0 - 12,3 m) a 5 ks v provedení kloub (autobus délky 17,0 - 18,0 m). Součástí zakázky je rovněž poskytnutí služeb souvisejících s touto dodávkou - např. uvedení dodaných autobusů (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) do plného provozu, jejich individuální vyzkoušení, zaškolení obsluhy, provádění záručního servisu po celou dobu trvání záruční lhůty a provádění pozáručního a mimozáručního servisu pouze na vyžádání formou písemné objednávky. Záručním servisem se rozumí plnohodnotný záruční servis po dobu 48 měsíců obsahující: a) náklady na provádění výrobcem předepsaných plánovaných prohlídek dodaných autobusů a veškerého jejich příslušenství, které bude nutné v průběhu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané provádět; b) náklady na výměny těch prvků či součástí dodaných autobusů a veškerého jejich příslušenství (s výjimkou spotřebního materiálu), které mají kratší dobu životnosti, případně kratší záruční lhůtu, než je záruční doba touto smlouvou sjednaná, a které bude tedy nutné v průběhu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané vyměnit; c) náklady na provádění veškerých provozních revizí, zkoušek a revizních zpráv, které bude nutné v průběhu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané provést k zajištění řádné a bezvadné funkce dodaných autobusů a veškerého jejich příslušenství; d) náklady na dodávky a instalace prvků, které jsou u dodaných autobusů a veškerého jeho příslušenství určeny v průběhu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané k pravidelné výměně; e) náklady na dodávky veškerých náplní (s výjimkou náplní spotřebního charakteru jako jsou náplně do ostřikovačů apod.), které jsou u dodaných autobusů určeny v průběhu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané k pravidelné výměně či doplňování; f) náklady na dodávky a instalace veškerých náhradních dílů (s výjimkou spotřebního materiálu), které jsou třeba k zajištění řádné a bezvadné funkce dodaných autobusů a veškerého jeho příslušenství po celou dobu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané; g) náklady na opravy záručních vad dodaných autobusů a veškerého jejich příslušenství vzniklých v provozu v průběhu trvání záruční doby touto smlouvou sjednané, za které ponese odpovědnost účastník zadávacího řízení. Pozáruční a mimozáruční servis bude zajištěn tak, že pozáruční případně mimozáruční servis nebude dodavateli v rámci kupní ceny uhrazen, ale budou uhrazeny pouze ty opravy, na které bude zadavatelem vystavena objednávka. Jedná se o jednorázové rozsáhlejší opravy například po dopravní nehodě, na které zadavatel nemá poskytnutou autorizaci, možnosti nebo servisní vybavení. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace, např. technické specifikace pro obě provedení autobusů, návrhu kupní smlouvy (dále také „smlouva“) a jejích přílohách.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-038064
Zadávací řízení: F05
Zadavatel-název/jméno: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
IČ zadavatele: 47676639
Datum zveřejnění: 29.10.2020
Země: Česká republika
CPV: 34121400

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595