Odkanalizování obce Velké Kunětice

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele nové stavby splaškových kanalizačních sběračů, kanalizačních přípojek, čerpacích stanic ČS, výtlačných řadů V, čistíren odpadních vod ČOV, přípojek NN k ČS a ČOV a přípojky vody k ČOV1 v obci Velké Kunětice. Nadzemní objekt tvoří pouze stavební část ČOV1- provozní objekt a oplocení. Areál ČOV1 je tvořen vstupní podzemní čerpací stanicí a provozní budovou se zakrytými podzemními jímkami a nádržemi. Nenásilné začlenění ČOV1 do okolní krajiny bude v dalším stupni projektové dokumentace řešeno venkovním vzhledem stěn a střechy provozního objetu ČOV1. Navrhovaná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod patří svou koncepcí mezi nízko zatěžované čistírny odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu. Odpad z ČOV1 je zaústěn do vodního toku Kunětička cca 100 m nad státní hranicí - číslo hydrologického pořadí 2-04-04-097.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-044341
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Obec Velké Kunětice
IČ zadavatele: 00635952
Datum zveřejnění: 13.12.2019
Země: Česká republika
CPV: 45000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595