Projektová dokumentace – Vybudování hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů

Ústecký 21.10.2020 velka

Popis poptávky

Předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP) a provádění stavby (DPS) díla „Vybudování hasičské stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů“. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nové hasičské zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v areálu Základní školy Za Chlumem Bílina (viz přiložená situace). Zbrojnice je navržena dvoupodlažní, garáž se třemi vjezdy, stavba bude provedena z části jako ocelová opláštěná hala a část stavby bude zděná. Veškeré podrobnosti při návrhu hasičské zbrojnice budou projednávány s městskou architektkou a zástupcem sboru dobrovolných hasičů v průběhu zpracování projektové dokumentace. Předpokládané náklady na výstavbu hasičské zbrojnice včetně mobiliáře a speciálního zařízení pro hasiče činí 20 mil. Kč vč. DPH. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595