PŠ - 05/2019 revír 4 Javořina

Česká republika 17.09.2019 vetsi

Popis poptávky

V rámci odstranění povodňových škod z května 2019 dojde opravě lesních cest sanováním vymletých kolejí na lesních cestách LC Maďarská, LC k Rybníku a LC K Rybníku stará. Sanace vyjetých kolejí bude provedená dosypáním štěrkodrtě frakce 0-63 mm v tloušťkách 100 mm nebo 150 mm a zhutněním. Dále dojde k odstranění nánosu na krajnicích v pr. tloušťce 100 mm. Na lesní cestě LC Maďarská ve dvou 100 m úsecích dojde k úpravě pláně se zhutněním včetně odstranění hlinitého nánosu. Při zabezpečovacích pracích z května byl přebytečný materiál z vyčištěných příkopů uložen na skládkách v objemu cca 330 m3. Tento materiál bude naložen a odvezen na místo určení ve vzdáleností 6 km a 8 km. Následně bude uložen a rozprostřen v požadované vrstvě a zhutněn. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595