Radnice – předláždění nádvoří, projektová dokumentace

Olomoucký 08.08.2022 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace pod názvem „Radnice – předláždění nádvoří“ bude řešit předláždění prostoru nádvoří olomoucké radnice na pozemku parc. č. st. 271/1 v k. ú. Olomouc – město. Předlážděna bude plocha celého nádvoří včetně ploch pod arkádami. Řešeno bude také odvodnění prostoru. Použitá dlažba bude uvažována v co nejvyšší míře původní, doplněna bude dlažbou s parametry vycházejícími z vypracované Expertní zprávy č. 2100 J 392 (zpracovatel České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 – Dejvice, 11. listopadu 2021) a uvažována je jako nepojížděná. Spárořez bude respektovat stávající vazbu dlažby. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595