Rámcová dohoda na zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci na 24 měsíců

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem plnění VZ je zajištění služeb, které spočívají v nákupu mediálního prostoru pro reklamní kampaně VoZP v televizích, rádiích, periodickém tisku a na outdoorových a indoorových nosičích (tzv. Out Of Home Media, dále také „OOH“), vč. doplňkového servisu spočívajícího v detailním plánování, komunikaci s koncovými poskytovateli reklamního času a prostoru, předávání grafických a audiovizuálních podkladů zadavatele, výrobě a instalaci tištěných materiálů na OOH reklamní nosiče, sledování průběhu audiovizuálních kampaní a jejich případné úpravě v zájmu dosažení naplánovaného zásahu a průkazné dokumentaci smluvního plnění.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2022-018299
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
IČ zadavatele: 47114975
Datum zveřejnění: 13.05.2022
Země: Česká republika
CPV: 79340000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595