Rámcová dohoda - Služby technologických platforem - sekvenování

Jihomoravský 21.12.2020 velka

Popis poptávky

Předmětem je poskytnutí služeb technologických platforem v oblasti sekvenování DNA Sangerovou metodou nebo metodou od ní odvozenou založenou na principu třídění DNA fragmentů v kapiláře. Součástí plnění jsou činnosti a náklady související se zajištěním požadovaných služeb, zřízení sběrného boxu, přeprava vzorků k poskytovateli a odborné konzultace při designu experimentů, jakož i veškeré související plnění dle podmínek rámcové dohody. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595