Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem této VZ jsou celkové stavební a interiérové úpravy gastroprovozu zadavatele, kantýny a jídelny, včetně personálního zázemí, výměna a doplnění technologií. Předmětem VZ je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to vše i v BIM modelu, a písemného režimu užívání a pravidelné údržby dokončeného díla. Součástí předmětu plnění VZ je rovněž dodání gastronomické technologie a gastro vybavení. Součástí plnění je dále servisní činnost pro dodané gastronomické technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena ve vzoru smlouvy, který je přílohou F zadávací dokumentace, v dokumentaci pro provedení stavby, která je přílohou G zadávací dokumentace a v položkovém rozpočtu, který je přílohou B zadávací dokumentace, která je uveřejněna na profilu zadavatele.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2020-041280
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Česká republika - Úřad vlády České republiky
IČ zadavatele: 00006599
Datum zveřejnění: 20.11.2020
Země: Česká republika
CPV: 45000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595