Rekonstrukce objektu bývalé Obchodní akademie Havlíčkův Brod pro potřeby základního a zájmového vzdělávání – projektová dokumentace

Vysočina 09.02.2022 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je zpracování dispozičního návrhu–studie a po jejím odsouhlasení zadavatelem projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. stávajícího objektu čp. 2005. Součástí plnění zakázky je také komplexní inženýrská činnost vedoucí k vydání stavebního povolení, tedy projednání záměru a zajištění vydání stanovisek, rozhodnutí apod. dotčených orgánů a majitelů a správců rozvodných zařízení. Součástí projektu pro stavební povolení i dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet. Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemí podlaží se zastavěnou plochou 625 m2 (pozemek stp.č. 245). V současné době je cca 13 let opuštěný. Zadavatel požaduje, aby zrekonstruované prostory sloužily pro potřeby základního a zájmového vzdělávání a záměr musí vycházet z rámcového zaměření – tzn. projekt musí zejména řešit učebny pro školní družinu, školní klub a vzdělávání v oblasti cizích jazyků, digitálních technologií a přírodních věd. Jako doplňkové zde bude zázemí pro komunitní aktivity škol (sály) a poradenská pracoviště (psycholog). Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595