Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách

Liberecký mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“. Součástí dodávky je jak atypický nábytek zhotovený individuálně „na míru“, tak nábytek typizovaný, nakupovaný v běžné obchodní síti (židle, křesla, lůžka, vestavné el. spotřebiče apod.). Podrobně je dodávka popsána v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 zadávacích podmínek. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou následující činnosti: a. zajištění výroby atypického nábytku včetně vypracování dílenské dokumentace; b. dodávka typizovaných výrobků c. rozmístění a montáž veškerého vybavení v místě plnění; d. instalace a připojení dodaných el. spotřebičů, jejich odzkoušení a ověření správné funkce e. seznámení objednatele se správnou údržbou nábytku f. předání veškerých dokumentů potřebných k řádnému užívání dodaných výrobků, především záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce; g. likvidace obalů a odpadu; h. poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách, za plného provozu psychiatrického oddělení, v závislosti na ukončení stavební rekonstrukce jednotlivých budov. V 1. etapě bude vybaven interiér budovy „I“, ve které se v době zahájení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku dokončují stavební práce. Do plně vybavené budovy „I“ se přestěhuje stávající provoz psychiatrického oddělení, který v současné době probíhá v budově „E“. Po přestěhování začne rekonstrukce budovy „E“ s předpokládanou dobou trvání 12 měsíců. Nábytek do budovy „E“ bude dodán po ukončení její rekonstrukce.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2018-042105
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
IČ zadavatele: 27283933
Datum zveřejnění: 06.12.2018
Země: Česká republika
CPV: 39100000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace