Rekonstrukce ulice Pivoňkova II. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Česká republika 31.01.2022 vetsi

Popis poptávky

Stavba je rozdělena na objekt SO 101 Komunikace a chodníky a objekt SO 401 Veřejné osvětlení. Objekt SO 101 Komunikace a chodníky: Začátek úseku komunikace je napojení na ulici Tylova a konec úseku je před schodištěm k ulici Ke Stadionu. Celková délka je 46,08 m. Místní komunikace je navržena jako slepá obousměrná s levostranným podélným stáním a pravostranným chodníkem. Šířkové uspořádání místní komunikace: Šířka komunikace je 4,50 m, podélné stání v šířce 2,00 m, zatravněný pruh šíře – 0,58 – 0,95 m. Vozovka bude provedena z asfaltového povrchu ACO 11, podélná stání s povrchem z betonové dlažby (parketa – rovné hrany) 10/20 tl. 80 mm barvy přírodní šedá. Chodníkové plochy budou zhotoveny z betonové dlažby (parkety – rovné hrany) 10/20 tl. 60 mm barvy přírodní šedá, vjezdy z betonové dlažby 10/20 tl. 80 mm barvy přírodní šedá. Varovné a signální pásy budou z betonové dlažby 10/20 pro nevidomé v tl. 60 mm v místě chodníku a v tl. 80 mm v místě vjezdu barvy červené. Zelený pás bude ohumusován v tl. 100 mm a oset travním semenem. Objekt SO 401 Veřejné osvětlení: PD řeší osvětlení komunikace a chodníků v ul. Pivoňkova. Původní stožár bude demontován, komunikace a chodníky budou osvětleny 2 novými stožáry se svítidly s LED technologií , výška bodu 6 m, bez výložníku. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595