Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava - Vítkovice

Moravskoslezský mala

Popis poptávky

Předmětem zadání je vypracování Projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení („DUSP“) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava - Vítkovice“ Součástí díla je rovněž zejména: - zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh; - zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění); - zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému. - projednání dokumentace s Národním památkovým ústavem. - součástí dokumentace je také stanovení nákladů stavby dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb. Formulář SR bude zpracován ve stádiu přípravy (3) a ve stádiu realizace (4). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2021-000907
Zadávací řízení: F05
Zadavatel-název/jméno: Správa železnic, státní organizace
IČ zadavatele: 70994234
Datum zveřejnění: 11.01.2021
Země: Česká republika
CPV: 71322000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595