Rybníky Kachní, Pustý a Malý Pustý

Česká republika 04.09.2019 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci tří MVN. Posouzení technického stavu hrází všech MVN, včetně potřeby stabilizace hrází a návrhu opatření potřebných k zajištění požadovaného normativního stavu vodních děl z provozního a technickobezpečnostního hlediska, a to včetně návrhu na doplnění patního drénu, bezpečnostních přelivů, výpustních čel spodních výpustí, posouzení spodních výpustí a návrh případných prací pro zajištění jejich funkčnosti, modelace hrází a opevnění hrází včetně odpadních koryt. Dále odstranění a likvidace nežádoucích náletových dřevin a stromů. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595