Silnice III/4764 rekonstrukce mostu ev. č. 4764-3 přes místní potok v obci Řeka

Moravskoslezský mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v demolici mostu ev. č. 4764-3 v obci Řeka a jeho nahrazení mostem novým. Stávající stav nosné konstrukce mostu se nachází na konci životnosti a není možné provedení opravy. Stávající most ev. č. 4764-3 bude nahrazen jednopolovým mostem s hlavní nosnou konstrukcí tvořenou 8 ks prefabrikovaných železobetonových rámů. Konstrukce mostu bude plošně založena na podkladní beton tl. 200 mm. Délka přemostění je 4,0 m, šíře mostu odpovídá silniční kategorii MO2k 8,5/7,5/30, celková šířka mostu je 9,13 m s volnou šířkou 7,5 m. Převáděná komunikace bude upravena v délce 20,3 m. Vozovka bude tvořena asfaltovým betonem. Předpokládaná lhůta výstavby je stanovena na 110 kalendářních dnů (hodnotící kritérium), přičemž dílo je dokončeno předáním veškerých podkladů pro uvedení díla do plnohodnotného provozu, tj. pro vydání kolaudačního souhlasu.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2022-048064
Zadávací řízení: CZ02
Zadavatel-název/jméno: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČ zadavatele: 00095711
Datum zveřejnění: 25.11.2022
Země: Česká republika
CPV: 45221100

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595