Služby patentového zástupce II

Česká republika mala

Popis poptávky

Účelem této veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy s jedním uchazečem ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), k pokrytí potřeb zadavatele v oblasti služeb patentového zástupce. Rámcová dohoda je rámcovou smlouvou ve smyslu § 11 zákona o veřejných zakázkách. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb patentového zástupce spočívající v poskytování odborné právní pomoci a souvisejících administrativních služeb ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, jakož i v poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví, zejména v přípravě a podávání přihlášek vynálezů a technických řešení v ČR i zahraničí (zejména státy Evropy, USA, Čínská lidová republika, Korejská republika, Japonsko, Ruská federace, Indická republika), včetně patentových i v oborově specializovaných komerčních databázích a jiných souvisejících rešerší, a dále zpracovávání smluv a právních stanovisek k problematice práv průmyslového vlastnictví. Předpokládaný počet hodin celkem: 2 350 Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Na základě rámcové smlouvy uzavřené s jediným uchazečem (účastníkem rámcové smlouvy), kdy veškeré podmínky plnění budou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, budou uzavírány jednotlivé prováděcí smlouvy o poskytování služeb patentového zástupce, a to postupem dle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, tj. na základě písemné výzvy zadavatele k poskytnutí plnění, jež je návrhem na uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy uchazečem, jež je přijetím návrhu smlouvy. Předpokládané služby poskytované patentovým zástupcem jsou zejména, nikoli však výhradně: a) zastupování zadavatele před národními, mezinárodním a regionálními úřady ve věcech průmyslového vlastnictví b) podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, c) provádění patentových a souvisejících rešerší, d) poskytování právních rad a konzultací, e) zpracování právních rozborů, posouzení a analýz

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: 390709
Zadávací řízení: OPEN
Zadavatel-název/jméno: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
IČ zadavatele: 61989100
Datum zveřejnění: 27-02-2013
Země: Česká republika
CPV: 79100000-5

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595