Služby výzkumu pro zajištění exkavační části archeologických výzkumů a služby operativního průzkumu a dokumentace staveb pro NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze

Česká republika mala

Popis poptávky

Předmětem veřejné zakázky je provádění exkavační části archeologických výzkumů zadavatele aoperativního průzkumu a dokumentace staveb na území hlavního města Prahy. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě zadavatele a dodavatele může být místo plnění v jiném kraji. Exkavační část archeologického výzkumu, operativního průzkumu a dokumentace staveb zahrnuje: a) provozní a materiálové zajištění zařízení staveniště v místech výzkumu pro potřeby archeologických pracovníků (pozn. nezahrnuje ohrazení plochy výzkumu a zajištění mobilních buněk, včetně sociálního zázemí), b) ruční vyhloubení archeologických sond způsobem odpovídajícím metodice archeologického výzkumu v prostředí městských lokalit se složitou stratigrafií. Ruční rozebírání historických terénů na zkoumané ploše, sondování nebo odhalování stavebních konstrukcí s průběžným vyzvedáváním movitých nálezů a průběžnou dokumentací, c) zajištění hloubení výkopů pomocí přiměřené mechanizace a dopravy včetně přepravy materiálů dle

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2022-031018
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Národní památkový ústav
IČ zadavatele: 75032333
Datum zveřejnění: 04.08.2022
Země: Česká republika
CPV: 71351914

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595