SM/22/327 Havárie Gymnázium, Dobruška – Opravné stavební práce

Královéhradecký 25.08.2022 velka

Popis poptávky

Předmětem je odstranění škod v prostorech a místnostech dotčených vytopením, které spočívající v provedení výměny a opravě stávajících podlahových krytin včetně soklových a přechodových lišt, v provedení nových bílých a barevných výmaleb stěn a stropů, v dodávce a montáži nového učitelského pultu, nových dveřních křídel včetně prahů, nových sádrokartonových podhledů, ve výměně osvětlovacích těles, v provedení drobných zdravotechnických a elektroinstalačních prací. Součástí předmětu plnění jsou veškeré zakrývací a úklidové práce. Předmět plnění je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 výzvy – návrh smlouvy o dílo, přílohou č. 4 výzvy – soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále přílohou č. 3 výzvy – podklady k předmětu plnění a fotodokumentace. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595