Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení - zajištění výkonu TDS a BOZP

Královéhradecký mala

Popis poptávky

Vlastní činnost bude probíhat tak, že nejméně 1x za 14 dnů proběhne kontrolní den a dále nejméně třikrát týdně (tedy v každém kalendářním týdnu, tj. pondělí – neděle vč. příp. svátků) proběhne kontrola prací na stavbě, každá kontrola v časovém rozsahu nejméně 2 hodiny. Stavební práce projektu „Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení“ budou realizovány podle projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO 647 92 374, číslo zakázky 39-H-2016, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hájek (dále jen „PD“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Předmět stavebních prací je také specifikován energetickým posudkem ze dne 12. 2. 2019, evidenční číslo EP: EP 18/01/29608.1, zpracovaným Ing. Karlem Vaverkou, ev. č. 302.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-019791
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Královéhradecký kraj
IČ zadavatele: 70889546
Datum zveřejnění: 14.06.2019
Země: Česká republika
CPV: 71300000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595