Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C

Královéhradecký mala

Popis poptávky

Jedná se o postupnou výměnu stávajících vnějších výplní otvorů, které ještě nejsou vyměněné, a dodatečné zateplení objektu, tj. zateplení obvodových stěn, soklů a částečně stropní konstrukce. Součástí výměny oken bude i výměna vnitřních parapetů, výměna venkovního oplechování parapetů, provedení nových okenních vnitřních ostění a nadpraží pomocí vápenocementové štukové omítky. Stavební úpravy se budou provádět hlavně z exteriéru (výměna otvorových výplní, osazení vnějších parapetů a provedení zateplení), z interiéru se provede pouze výměna vnitřních parapetů a provedení vnitřních ostění. Na závěr se provede celkové nastavení a seřízení oken a konečné uklizení prostoru. Stávající budova slouží jako nemocnice. Konstrukční systém je tvořen stěnovým (zděným) systémem. Podsklepená část slouží jako zázemí pro zaměstnance a zároveň jako sklad a kuchyně pro účely nemocnice. V prvním nadzemním podlaží se nachází oddělení interny a v již zatepleném křídle jídelna, na západní straně pak ambulance. Druhé patro je rozčleněno na několik pokojů pro pacienty a potřebným zázemím pro zaměstnance. Třetí nadzemní podlaží tvoří v levém křídle tělocvična a v pravém křídle zázemí lékařů, tyto dvě křídla jsou oddělena pokoji pro pacienty. Stavebními úpravami dojde k zefektivnění vytápění a k menšímu úniku tepla z objektu. V rámci stavebních úprav nedojde k žádným změnám vnitřní dispozice, střešní krytiny, ani účelu budovy. U některých oken by došlo kvůli dodatečnému zateplení k zmenšení čistého otvoru, proto bude osazeno okno menší a zbytek dozděn. V žádném jiném případě se do stávajících nosných svislých konstrukcí nezasahuje. Stavební úpravy budou probíhat za provozu, praktickou organizaci bude zhotovitel koordinovat se zástupcem nemocnice dle provozních potřeb nemocnice.

Informace o zakázce

Typ: Podlimitní
Evidenční číslo zakázky: Z2019-019810
Zadávací řízení: F02
Zadavatel-název/jméno: Královéhradecký kraj
IČ zadavatele: 70889546
Datum zveřejnění: 14.06.2019
Země: Česká republika
CPV: 45000000

Podrobné informace o zadavateli a zakázce

Detaily zakázky: Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595