Sokolnice – ohradní zeď obory, obnova dvou porušených míst

Jihomoravský 28.01.2020 vetsi

Popis poptávky

Předmětem je oprava ohradních zdí na dvou porušených místech (oblast 1 a oblast 2) v plné míře zachovávají stávající historický vzhled objektu bez výrazných viditelných změn. Obnova obou míst spočívá v přezdění narušeného zdiva a dozdění zdiva již zříceného. Zdivo bude vyzdíváno z původních cihel, pokud to jejich technický stav umožní. Chybějící cihly budou nahrazeny starými kvalitními cihlami obdobného charakteru a barevnosti z rozebraných staveb. Nové základové zdivo u oblasti č. 1 bude vyzděno již čistě z kamene, původního a doplněného z blízkých lokalit. Cihly již do základů použity nebudou. Cihelná koruna bude vyzděna dle stávajícího historického řešení. S největší pravděpodobností část těchto atypických větších cihel je zničena, a tak je bude nutné nahradit cihlami standardními. Tyto budou seříznuty pod daným úhlem, širší koruna bude vytvořena ze dvou částí cihel. Zdivo ohradních zdí bylo v minulosti s největší pravděpodobností opatřeno vápennou omítkou, která díky povětrnosti již není zachována. Za účelem ochrany cihelného zdiva by obnova této omítky byla velmi vhodná, vzhledem k současnému režnému charakteru celé ohradní zdi není navržena. Pro bližší informace kontaktujte přímo poptávající osobu uvedenou v kontaktech.

Dokumentace a přiložené soubory

Bude zobrazeno po přihlášení.Kategorie poptávky, klasifikace

Zdroj, odkaz

Bude zobrazeno po přihlášení.

540.000
Poptávek
2.500
Kategorií
4
škály hodnot
185,200+
Poptávajícíh

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat +420 725 300 595

Volejte: +420 725 300 595